Welkom op de website van Jobkanaal

Nieuws

Allochtone vrouwen stoppen niet vaker met werken bij moederschap

Geschreven op 16 februari 2015

Het klopt niet dat vrouwen van allochtone afkomst meer stoppen met werken als ze moeder worden dan autochtone vrouwen. Dat zegt Karel Neels, professor demografie (UA) aan De Standaard. “Hun loopbanen verlopen zeer gelijkaardig.”

Lees meer

Het verhaal van Mounir en Maria

Geschreven op 12 februari 2015

Maria, branch manager bij ISS kent Mounir, afkomstig uit Marokko, al 17 jaar. Hij begon bij ISS te werken in zijn studententijd en Maria zag meteen zijn potentieel. Dank zij het doorgedreven taalbeleid van ISS kreeg hij alle ondersteuning om de Nederlandse taal te verwerven. Vandaag is Mounir contract manager in het Vlaams parlement en trots op zijn job, zijn collega’s en zijn bedrijf.

Lees meer

Vlaamse overheid moet in gelijke kansen- en diversiteitsplan op meest kwetsbare groepen focussen

Geschreven op 19 januari 2015

Drie op vijf diensten binnen de Vlaamse overheid zetten te weinig in op diversiteit en gelijke kansen. De sociale partners en de kansengroepen betreuren dit en vinden het belangrijk dat de overheid in haar gelijke kansen- en diversiteitsbeleid focust op de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Lees meer

Open opleiding diversiteitsmanagement

Geschreven op 12 januari 2015

Het instituut voor de Overheid (KULeuven) organiseert opnieuw een modulair opleidingstraject diversiteitsmanagement. Het doel van de opleiding is het ontwikkelen van competenties inzake diversiteitsmanagement.

Lees meer

Loopbaan- en diversiteitsplannen

Geschreven op 5 januari 2015

Met een loopbaan-en diversiteitsplan kunnen organisaties via concrete acties hun personeelsbeleid versterken en hun organisatie openstellen voor competente medewerkers van diverse achtergrond.

Lees meer