Welkom op de website van Jobkanaal

Nieuws

Vlaamse overheid moet in gelijke kansen- en diversiteitsplan op meest kwetsbare groepen focussen

Geschreven op 19 januari 2015

Drie op vijf diensten binnen de Vlaamse overheid zetten te weinig in op diversiteit en gelijke kansen. De sociale partners en de kansengroepen betreuren dit en vinden het belangrijk dat de overheid in haar gelijke kansen- en diversiteitsbeleid focust op de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Lees meer

Open opleiding diversiteitsmanagement

Geschreven op 12 januari 2015

Het instituut voor de Overheid (KULeuven) organiseert opnieuw een modulair opleidingstraject diversiteitsmanagement. Het doel van de opleiding is het ontwikkelen van competenties inzake diversiteitsmanagement.

Lees meer

Loopbaan- en diversiteitsplannen

Geschreven op 5 januari 2015

Met een loopbaan-en diversiteitsplan kunnen organisaties via concrete acties hun personeelsbeleid versterken en hun organisatie openstellen voor competente medewerkers van diverse achtergrond.

Lees meer

Tool in de kijker: www.generationmix.be

Geschreven op 16 december 2014

Leiding geven aan vier verschillende generaties op de werkvloer is niet altijd eenvoudig.  Generationmix.be is een online platform dat leidinggevenden inspireert en ondersteunt met praktische informatie en bruikbare.

Lees meer

Van empowerment naar superdiversiteit

Geschreven op 11 december 2014

Empowerment van individuen zal één van de meest bepalende invloeden zijn in de samenleving van morgen, zo leest Jochanan Eynikel, VKW-projectmanager Ethisch en Bezielend Ondernemen, in diverse internationale trendrapporten. Hij wijdt er de nieuwste beleidsnota van VKW Metena aan.

Lees meer