Welkom op de website van Jobkanaal

Nieuws

Hoe voer je een competentiegericht aanwervingsbeleid?

Geschreven op 15 april 2014

Lode Draulans, directeur van het Internationaal Comité vzw, geeft in een interview zijn visie op de tewerkstelling van medewerkers met een heel verscheiden ethnisch-culturele achtergrond.

Lees meer

Mensen met psychische problemen verdienen meer kansen op de arbeidsmarkt

Geschreven op 10 april 2014

Een belangrijke en groeiende groep Vlaamse vrouwen en mannen krijgt met psychische problemen te maken in de loop van hun leven. Vaak zijn deze mensen (tijdelijk) ziek thuis of zijn/worden ze werkloos.

Lees meer

Werkzaamheidsgraad 50-plussers opgekrikt

Geschreven op 7 april 2014

De afgelopen jaren is de werkzaamheidsgraad van 50-plussers in Vlaanderen met bijna 6 procent gestegen van 50,9% in 2009 tot 56,5% in 2013. In de categorie van de 55-plussers is zelfs sprake van een klim van 7 procent, met name van 35,8% naar 42,9%.

Lees meer

Kennismakingsmarkt voor kortgeschoolde jongeren

Geschreven op 2 april 2014

Op vrijdag 23 mei 2014 organiseert Jobkanaal in Antwerpen onder de titel Iedereen kan vliegen! een kennismakingsmarkt voor kortgeschoolde jongeren. Dit gebeurt specifiek op vraag van bedrijven en als antwoord op de jongerenwerkloosheid in Antwerpen.

Lees meer

Update Handicap en Arbeid

Geschreven op 25 maart 2014

Het statistische deel van de nota Handicap en Arbeid bevat nieuwe cijfers over de arbeidsdeelname op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten 2012 en drie kwartalen van 2013, over de werkloosheid, en over de Werkbaarheid.

Lees meer